Top

GOLDLEXUS  (yeni model)

VAKUMTERAPİ ve SELÜLİT cihazı

2 ROLLER

10 Vakum

Toplam 12 başlıklı vakum sistemi